TEGN LANDSKAP Landskapsarkitekt Merete Schau MNLA, Revetalgården. Revetalgata 10, 3174 Revetal Mob: 90 68 06 62 E-post: merete@tegnlandskap.no

Inspirasjon
I hjertet av Vestfold er det kulturlandskapet, hverdagen og årstidene som inspirerer. Firmaet har bl.a. utviklet og utformet planer for flere av ”Tettstedene på landet”; Revetal, Andebu og Hvittingfoss. Dette er prosjekter hvor medvirkning og tett samarbeid mellom private interesser og offentlig sektor står sentralt.

Oppdrag
Firmaet har oppdrag for ulike aktører på flere nivåer: hageplaner for privatpersoner, skoler og barnehager, gater og byrom, næringsområder og natur/friluftsområder. Vektlegger enkle og ærlige løsninger som tilfredsstiller moderne krav til tilgjengelighet og funksjonalitet. Benytter i størst mulig grad stedegene vegetasjonsarter og miljøvennlige materialer.

Utvalgte prosjekter
(Klikk på linkene nedenfor)

FORSIDE
KONTORET
PROSJEKTER