TEGN LANDSKAP Landskapsarkitekt Merete Schau MNLA, Revetalgården. Revetalgata 10, 3174 Revetal Mob: 90 68 06 62 E-post: merete@tegnlandskap.no
TEGN LANDSKAP ble etablert som enkeltpersonforetak i 2003 med landskapsarkitekt
Merete Schau mnla som daglig leder og fagansvarlig.
Oppdragene omfatter prosjektering av landskap og utearealer på ulike nivåer: Konseptutvikling, illustrasjonsplaner, detalj- og byggetegninger.

Samarbeid
Prosjektene utvikles i nært samarbeid med oppdragsgiver. Firmaet sørger for faglig fornying gjennom samarbeid med ulike arkitektfirmaer, anleggsgartnere og andre landskapsarkitekter.
Ved behov for økt kapasitet benytter firmaet bistand fra Lampe Landskap.


Kvalifikasjoner
Merete Schau er utdannet landskapsarkitekt ved Universitetet på Ås, med hovedfag i Landskapsforming og Flerbruk av skog. Har i tillegg praktiskpedagogisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og praksis som foreleser og veileder ved Bergen arkitektskole. Merete Schau har tidligere vært ansatt som landskapsarkitekt hos Snøhetta AS og Gullik Gulliksen AS.

Tegn Landskap har sentral godkjenning for ansvarsrett. Firmaet har utviklet et tilpasset kvalitetssikringssystem som sikrer at alle løsninger
tilfredsstiller lokale og overordnede myndighetskrav og retningslinjer for prosjektering.

Lokalisering
Firmaet holder til i moderne lokaler i fellesskap med arkitekter og rådgivende ingeniører,
og har tilgang til teknisk utstyr for produksjon av
tegninger.

Firmaet benytter følgende programvare:
Autocad LT – teknisk tegning og prosjektering
Adobe Photoshop – fremstilling av skisseplaner, illustrasjoner og layout
Microsoft office – tekstbehandling og powerpoint
FORSIDE
KONTORET
PROSJEKTER

Merete Schau CV