TEGN LANDSKAP Landskapsarkitekt Merete Schau MNLA, Revetalgården. Revetalgata 10, 3174 Revetal Mob: 90 68 06 62 E-post: merete@tegnlandskap.no
HVITTINGFOSS SENTRUM
Tettstedet ved Lågen har sin opprinnelse i kraftproduksjon og tømmerfløting. Innbyggerne og handelsstanden har i samarbeid med kommunen definert et langsiktig mål: Sentrum av Hvittingfoss skal ha en tydelig intern sammenheng, fremstå som et knutepunkt med særpreg og gi god tilgjengelighet til Lågen.  Prosjektet ble satt i gang vinteren 2008, og skal gjennomføres i løpet av 2010-2011. Planene innebærer opparbeidelse av et utvidet parkeringsområde på øvre nivå, bygging av et amfi med bryggeanlegg ned mot Lågen samt etablering av turvei. 

Fruktdyrking har tidligere vært en viktig næring i området.  Prosjektet skal gjenspeile dette, og planene innebærer planting av ulike typer frukttrær i parkanlegget ned mot Lågen.

Avisoppslag Lågendalsposten pdf
Tilbake