TEGN LANDSKAP Landskapsarkitekt Merete Schau MNLA, Revetalgården. Revetalgata 10, 3174 Revetal Mob: 90 68 06 62 E-post: merete@tegnlandskap.no
HORTEN SENTRUM
Tegn Landskap har samarbeidet med Horten kommune på ulike prosjekter siden 2008. Prosjektene ble utløst av bevilgninger til strakstiltak i forbindelse med byens torg. Tanken er å revitalisere denne delen av byen ved hjelp av enkle tiltak, og ved at eksisterende kvaliteter beholdes og pleies. Kronene på de store hestekastanjene er løftet og fontenen skal få en ny “ramme”. Torget skal gi plass for de samme funksjonene som i dag, men på en ny og bedre måte. Det er lagt vekt på tilrettelegging for opphold og samspill mellom alle typer brukere. Det er bevilget ytterligere midler for 2010 til videreføringen av planene for Torget.

Tegn Landskap har i tillegg utarbeidet “Estetisk veileder” for Horten sentrum.

Lampe Landskap v/ Ingrid Lampe har utarbeidet illustrasjonen.
www.lampelandskap.no Avisoppslag Gjengangeren pdf
Tilbake